top of page

Kurzinfo

Dauer:

Ort:

Zertifikat:

Umfang:

Typ:

10هفته

حضوری در برلین و آنلاین از سرار آلمان

گواهی شرکت در دوره

دوره آموزشی در مجموع 96 ساعت

پاره وقت

oder direkt

info@zekosp.de, 030-4940057, +49 172 6883140

Über den Kurs

اگر با مشکلات زیادی در آلمان روبه رو هستید،نباید از آن ها فرار کنید. مشکلات مالی یا خانوادگی اغلب شما را از تمرکز بر آینده بهتر باز می دارد. به خصوص در شرایط به ظاهر ناامیدکننده، ما به شما مربیانی پیشنهاد می کنیم که به شما مشاوره می دهند و راه حل های ممکن را به شما نشان می دهند تا بتوانید زندگی خود را در آلمان موفق تر کنید. یک خود تحلیلی هدفمند شما را تقویت می کند تا بتوانید در آینده بهتر با بحران ها کنار بیایید. تجزیه و تحلیل بالقوه نیز موضوع کوچینگ برنامه بعدی است که به شما در جهت گیری شغلی و ادغام در بازار کار کمک می کند. برای مدارک تحصیلی خارج از کشور، ما به رسمیت شناختن آنها نیز رسیدگی می کنیم.

Inhalt

تحلیل شخصیتی /تحلیل پتانسیل فرد ایجاد و ویرایش یک طرح حمایت فردی پشتیبانی برای به رسمیت شناخته شدن مدارک تحصیلی خارجی

Dauer und Ort

پاره وقت، 3 × 4 ساعت در هفته، 96 ساعت در کل در حدود 10 هفته

Zertifikat und Fördermöglichkeit

تامین مالی از طریق مراکز کاریابی یا آژانس های کاریابی و دریافت گواهی شرکت در دوره

09مشاوره در امور خدمات اجتماعی(سوسیال) و دوره رزومه نویسی و جستجوی کار

Weitere Angebote

12 ZeKoSp – زبان آلمانی برای کادر درمانی و آموزشی به همراه دوره رزومه نویسی وجستجوی کار

11 زبان انگلیسی برای کار

10 کمک و خدمات اجتماعی

09مشاوره در امور خدمات اجتماعی(سوسیال) و دوره رزومه نویسی و جستجوی کار

bottom of page