top of page

درباره ما

اشتفات کالکه . مدیریت

انگیزه ما مشاهده موفقیت‌هایی شرکت‌کنندگان در یک محیط آموزشی مناسب است موفقیتی که قبلاً به سختی می‌توانستند رویای آن را داشته باشند.

Marzahner Chaussee 197

12681 Berlin

مکان ما

چشم انداز

موسسه سیکوسپ از نزدیک با محیط های آموزشی و کار هماهنگ است. بر اساس آزمایش‌های انجام شده، ما تحولات جاری در بازار کار را زیر نظر داریم. هدف گروه ما شامل همه کسانی میشود که به مجموعه آموزش های بیشتر علاقه مند هستند. برای مثال جویندگان کار یا کارمندانی که از وضعیت کاری خود ناراضی هستند. پس از ارزیابی دانش شما، که الزامات یادگیری فردی و شرایط شایستگی را تعریف می‌کند ، یک پیشنهاد آموزشی با کیفیت بالا به شما پیشنهاد می‌شود که الزامات بازار کار را نیز برآورده می‌کند. به عنوان مثال برای آژانس کاریابی، در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی موضوعی خاص است.

هدف این تدابیر، رفع نقص‌های مهارتی، گسترش توانای های  فردی و افزایش نقاط قوت است به منظور بهبود در آینده کاری و بهبود کیفیت زندگی شما.

ویژگی برجسته ما ارزش های اخلاقی بالا ما است و از همه علاقه مندان استقبال می کنیم. مدیریت کیفیت تایید شده ما قابلیت اطمینان را در بالاترین سطح تضمین می کند و سالانه موسسه به صورت جامع و در چارچوب بازرسی‌های سالانه مورد بررسی و در صورت لزوم تغییر و  تنظیم می‌شود تا بتوانیم کیفیت موسسه را به صورت مستمر و پیوسته بهبود دهیم.

اصول و مبانی

با انگیزه و اشتیاق، همراه با شرکت کنندگانمان، آگاهی از فرصت های ورود به بازار کار و بهبود روند زندگی را افزایش می دهیم. ما با تعهد، تخصص و اعتقاد راسخ به کاری که انجام می دهیم به هدف خود می رسیم. از طریق برخورد محترمانه ، ما یک پل ارتباطی قابل اعتماد برای تشویق و به چالش کشیدن ایجاد می کنیم. ما به طور کامل از این شعار حمایت می کنیم: زبان کلید توسعه مهارت ها است.

گواهی های ما را مشاهده کنید

bottom of page